Amerykański sąd okrada rzeszę polskich akcjonariuszy CEDC!

You may also like...

16 Responses

 1. boj pisze:

  Akcjonariusze CEDC zostali postawieni przed groźbą utraty całego
  kapitału, po przez decyzję amerykańskiego sądu o anulowaniu akcji, co
  jest w prawie polskim kuriozalne i zakrawa na ograbienie akcjonariuszy w
  majestacie amerykańskiego prawa. Umorzenie akcji znajdujących się z
  publicznym obrocie w Polsce powinno zostać poprzedzone usunięciem ich z
  tego obrotu w oparciu o polskie prawo.

  Zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, w takiej sytuacji
  obowiązuje procedura wezwania i zgodnie z nią spółka skupuje swoje
  akcje w celu ich późniejszego umorzenia, a cena akcji nie może być
  niższa od średniej cena z sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie
  wezwania.

  Ponadto prospekt emisyjny nie zawiera żadnych wzmianek o możliwości
  anulowania akcji a zawiera za to zapisy, że:

  Zasadniczo, można wskazać trzy możliwe sytuacje: (a) inwestorzy
  dokonują obrotu akcjami wyłącznie na GPW, (b) inwestorzy dokonują
  obrotu akcjami wyłącznie na rynku Nasdaq Global Select Market oraz (c)
  inwestorzy dokonują obrotu akcjami zarówno na GPW, jak i Nasdaq Global
  Select Market.
  Jeżeli inwestorzy dokonywaliby obrotu naszymi akcjami wyłącznie na GPW,
  to należałoby przyjąć, iż ze względu na ich notowanie na GPW,
  zastosowanie będą miały przepisy w zakresie obrotu papierami
  wartościowymi na rynku regulowanym obowiązujące na terytorium Polski.

  Nasze akcje są notowane na rynku Nasdaq Global Select Market i będą
  notowane na GPW, a w rezultacie ich nabywcy mogą być zmuszeni do
  stosowania się do wymogów zarówno prawa amerykańskiego, jak i
  polskiego.

  Jako spółka utworzona zgodnie z prawem stanu Delaware, podlegamy
  przepisom Ustawy o spółkach stanu Delaware (Delaware General Corporation
  Law), Ponadto, z uwagi na fakt, że jesteśmy spółką publiczną w
  Stanach Zjednoczonych, notowaną na rynku Nasdaq Global Select Market,
  zarówno my, jak i nasi akcjonariusze podlegają obowiązującym w USA
  federalnym przepisom dotyczącym papierów wartościowych. W wyniku
  wprowadzenia naszych akcji do obrotu na GPW, inwestorzy mogą być zmuszeni
  do przestrzegania przepisów zarówno amerykańskich jak i polskich.
  Zastosowanie przepisów polskich i amerykańskich w odniesieniu do praw i
  obowiązków inwestorów jest pod pewnymi względami niejednoznaczne i
  może być uzależnione od rynku, na którym inwestor obraca akcjami
  spółki.

  Wycofanie naszych akcji zwykłych z obrotu na GPW może być również
  spowodowane naszym wnioskiem do polskiej Komisji o udzielenie zezwolenia na
  przywrócenie naszym akcjom zwykłym formy dokumentu. Mamy obowiązek
  złożyć do polskiej Komisji wniosek o udzielenie zezwolenia na
  przywrócenie naszym akcjom zwykłym formy dokumentu w razie wycofywania
  naszych akcji zwykłych z obrotu na rynku regulowanym w Polsce. Przed
  złożeniem takiego wniosku, mamy obowiązek ogłoszenia publicznego
  wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich naszych akcji
  zwykłych, które zostały nabyte w drodze transakcji zawartych na rynku
  regulowanym w Polsce i są zapisane na rachunkach papierów wartościowych
  w Polsce w chwili zakończenia trzeciego dnia od dnia ogłoszenia
  publicznego wezwania. Gdybyśmy zrealizowali takie wezwanie, a polska
  Komisja udzieliłaby zezwolenia na zniesienie dematerializacji naszych
  akcji zwykłych, przestalibyśmy podlegać obowiązkom wynikających z
  Ustawy o Ofercie Publicznej, a wycofanie naszych akcji zwykłych z obrotu
  na GPW musiałoby nastąpić w terminie jednego miesiąca”.

  Mając na uwadze powyższe należałoby wskazać jeszcze art. 31 ustawy z
  dnia 4.02.2011 r. (Dz. U Nr 80 poz. 432.) Prawo prywatne międzynarodowe:
  „Zobowiązanie wynikające z papieru wartościowego innego niż weksel
  i czek podlega prawu państwa, w którym papier wartościowy został
  wyemitowany lub wystawiony” art. 6 ust. 1 „Prawo właściwe
  stosowane na podstawie przepisów ustawy obejmuje także przepisy prawa
  publicznego , które według tego prawa znajdują zastosowanie do danego
  stosunku prawnego”
  art. 7 „Prawa obcego nie stosuje się jeżeli jego stosowanie
  miałoby skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego
  RP”

 2. krys pisze:

  zostałem okradziony na kwotę 62 tyś zł gdybym widział że w Polsce można przekazać akcje[moje pieniądze] na korzyść bogatego Rosjanina nigdy bym nie zainwestował w taką spółkę Polskie przepisy gwarantowały mi średnią z ostatnich 6 miesięcy teraz każdy umywa ręce a ja straciłem wszystkie oszczędności

 3. Percy pisze:

  Sprawa jest o tyle bulwersująca, ze spółka CEDC działa w Polsce bardzo dynamicznie i prężnie a marki alkoholi których jest dystrybutorem są na pierwszych miejscach sprzedaży. Odpisy i dziwne koszty ksiegowane w spólce powodują pozorne straty i trudną sytuacje . Zastanawiający jest również brak raportów za ostatnie okresy rozliczeniowe.
  Sad wydajac zgode na upadłość CH11 nie miał lub nie chciał mieć prawdziwego obrazu sytuacji ekonomicznej firmy.
  Natomiast sprawa anulowania akcji będących w obrocie na polskiej giełdzie papierów wartościowych to już byłoby przestępstwo.
  We wszystkich obowiązujących w Polsce przepisach regulujących obrót papierami wartościowymi nie ma możliwości anulowania akcji.
  Niewyobrażalne jest np anulowanie akcji lub np. banknotów, które są też przecież papierami wartościowymi.
  Wszystkie działania zarządu i głownego udziałowca na przestrzeni ostatniego roku sa bardzo podejrzane i skłaniają do przemyślen na temat celowego działania na szkode spólki i jej wrogiego przejęcia.
  Akcjonariusze polskich akcji CEDC powinni powaznie rozważyć możliwośc ubiegania sie o prawidlowe wykluczenie akcji z rynku . W tej sytuacji możliwe jest tylko taka droga poprzez wezwanie na sprzedaż akcji.Jest to jedyna i naturalna droga do wycofania polskich akcji CEDC z rynku. W polskim prawie nie występuje opcja anulowania akcji.

 4. boj pisze:

  13.2. Zniesienie dematerializacji akcji
  Zniesienie dematerializacji akcji wymagane jest ponadto, jeżeli zachodzi
  następujące zdarzenie:
   przekształcenie spółki z siedzibą na terytorium Polski, której akcje były
  przedmiotem oferty publicznej lub są dopuszczone do obrotu na rynku
  regulowanym, w inną spółkę niż akcyjna,
   połączenie spółki z siedzibą na terytorium Polski, której akcje były przedmiotem
  oferty publicznej lub są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym,
  z inną spółką, lub podział takiej spółki — naturalnie jedynie
  w przypadku gdy akcje spółki lub spółek nowo zawiązanych lub przejmujących
  nie są zdematerializowane,
   wycofanie z obrotu na rynku regulowanym na terytorium Polski akcji
  spółki publicznej dopuszczonych do tego obrotu, które są jednocześnie
  przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w innym państwie, z tym że
  obowiązek ogłoszenia wezwania dotyczy akcji tej spółki, które zostały nabyte
  w wyniku transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym na
  terytorium Polski, i są zapisane na rachunkach papierów wartościowych
  prowadzonych na tym terytorium według stanu na koniec trzeciego dnia
  od dnia ogłoszenia tego wezwania.

  http://www.knf.gov.pl/Images/akcje_06_tcm75-2457.pdf

 5. swiezak pisze:

  List do sędziego Christophera S. Sontchi

  Honourable Mr. Judge

  There is a suspicion that the company is headed by Mr. Roustam Tariko and
  his company Roust Trading Ltd. (RTL) has led to CEDC bankruptcy, and he is
  trying to make a hostile takeover of the assets, with the detriment of the
  company.

  This is opinion of one newspaper:
  „We have here a picture how an big investor can by deception (the company
  falsified quarterly reports, then has not publish them on time, not even
  convened the General Meeting of Shareholders) gain even more wealth at the
  expense of ordinary small shareholders. Justice authorities have
  transferred all the assets of the person responsible for the financial
  disaster, depriving the rest of the owners of all the shares.”

  Is quoted from:
  http://thepolandtimes.com/amerykanski-sad-okrada-rzesze-polskich-akcjonariuszy-cedc/

  This is my opinion:

  The case is so outrageous that CEDC operates in Poland, Russian, Ukraine
  and Hungary is very dynamic and vibrant, and brands of alcohol which is the
  distributor are the first point of sale. Deduction of impairment losses and
  strange expenses book in the company cause apparent damage and difficult
  situations. Striking is the lack of reports for the last periods, last is
  from IIIrd quarter. Nobody know what is the current financial situation of
  the company, because there are no current reports.

  All activities of the management of CEDC and principal shareholder Roustam
  Tariko in the last year are very suspicious and tend to think about
  intentionally damaging the Company and its hostile takeover.

  There is a suspicion that the company is headed by Mr. Roustama Tariko
  (from July 2012, as a Director and Chairman of the Board of Directors, and
  the 23rd October 2012 as Interim President and Chairman of the Board of
  Directors of the Company) specifically delayed repayment of debts maturing
  in March 2013 for which she was forced to also for the immediate redemption
  of debts maturing in 2016.
  What is intriguing – the main creditor of debts maturing in 2013 and 2016
  is Russian Standard and affiliates, which causes suspicion acting to the
  detriment of the company to a hostile takeover of its assets.

  In 23rd April 2012, the Company signed an agreement between Roust Trading
  Ltd. and CEDC
  (http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046880/000119312512177470/d336989d8k.htm,
  http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046880/000119312512298851/d378945d8k.htm),
  the RTL committed to help in the repayment of the CEDC debts maturing in
  2013. Then in July 2012 Tariko took gouvernment in CEDC (Director and
  Chairman of the Board of Directors) and contract was still valid. In
  October consolidated its control in CEDC (Interim President and Chairman of
  the Board of Directors of the Company). In January 2013 Tariko terminated
  contract. What is interesting? Tariko cancel agreement with himself and
  promised not to make a claim for any of the sides. Strange!

  During this time, CEDC could issued shares to pay off debts maturing in
  2013 or reached an agreement with creditors to extend the repayment period
  of the depts. As honorable Judge can see creditors agreed the deal with
  Tariq in March 2013, which moreover they lose. Also, CEDC offer probably
  also have been approved.

  Assumptions agreement between RTL and CEDC are given also in presentation
  of the interim report IInd quarter 2012, which introduced shareholders in
  error:
  http://www.cedc.com/files/reports/investor_presentation__2012_q1.pdf page
  14:
  „Summary of Transaction with Russian Standard (“RS”)
  •Transaction to be completed in three steps
  –Closing 1 – Funding of $100 million to CEDC – Completed
  •$30 million of new equity issued at $5.25 per share ~5.7 million shares
  brings RS holding to apx 16%
  •$70 million of notes issued, which can be converted to equity at $5.25
  following shareholder approval (see below)
  •All funds to be used to repurchase 2013 Convertible Notes
  –Closing 2 – Following approval by shareholders – Scheduled for June
  29th
  •$70 million of notes can be effectively converted to equity before
  maturity on March 18, 2013 – apx. 13.3 million shares to bring RS holding
  to 28%
  •$102.5 million of 2013 Convertible Notes held by RS will rollover into
  new notes due mid-2016
  –Closing 3 – January 2013 – February 2013
  •New note issued to RS due mid-2016 to provide remaining funds to retire
  full outstanding amount of 2013 Convertible Notes
  –Certain interest payments from the notes are to be paid in shares,
  brining the estimated holding of RS to apx. 29.5% in 2013″

  I suppose that is a hostile takeover! Roustam Tariko and his company Roust
  Trading Ltd. (RTL) has led to CEDC bankruptcy, and he is trying to make a
  hostile takeover of the assets, with the detriment of the company. CEDC
  secured before this fact that in autumn 2011. It was approved provisions
  allowing dilutive shares, which seeks to prevent a hostile takeover.

  Evidently Mr. Tariko brought company to bankruptcy state, as a fact may not
  be appropriate. Are suspected impairment losses values ​​held in 2011
  in the amount of approximately 1.057 millions and on the end of 2012 in
  amount of 522 millions USD. There is not entered the positive and increase
  the value of brands: Zubrowka White or other brands. Please don’t forgive
  about seven manufacturing plants and other material resources.

  The reputable professor Stephen J. Lubben (the Harvey Washington Wiley
  Chair in corporate governance and business ethics at Seton Hall Law School
  and an expert on bankruptcy) expressed his opinion the about CEDC and
  Chapter 11:

  http://dealbook.nytimes.com/2013/05/24/the-curious-case-of-the-european-vodka-seller/

  Please, honorable Judge take into account the above facts and change Your
  judgement. CEDC has been hostile takeover eceived and its shareholders were
  deceived and victimized – they were left with nothing. Chapter 11 was
  introduced too early, because nobody know the real financial state of CEDC,
  and I think is more better than showed by Mr. Roustam Tariko.

  Best regards,

 6. swiezak pisze:

  List do profesora Stephen J Lubben

  Dear Mr. Professor,

  Could honorable professor express Your opinion about Central European Distribution Corporation bankruptcy under Chapter 11.

  This is opinion of one newspaper:

  „We have here a picture how an big investor can by deception (the company falsified quarterly reports, then has not publish them on time, not even convened the General Meeting of Shareholders) gain even more wealth at the expense of ordinary small shareholders. Justice authorities have transferred all the assets of the person responsible for the financial disaster, depriving the rest of the owners of all the shares.”

  Quoted from: http://thepolandtimes.com/amerykanski-sad-okrada-rzesze-polskich-akcjonariuszy-cedc/

  This is my opinion:

  The case is so outrageous that CEDC operates in Poland, Russian, Ukraine and Hungary is very dynamic and vibrant, and brands of alcohol which is the distributor are the first point of sale. Deduction of impairment losses and strange expenses book in the company cause apparent damage and difficult situations. Striking is the lack of reports for the last periods, last is from IIIrd quarter. Delaware court issued a judgment without knowing the current situation of the company.
  US bankruptcy courts in Delaware giving permission for bankruptcy under Chapter 11 had not or did not want to have a true picture of the economic situation of the company.
  All activities of the management of CEDC and principal shareholder Roustam Tariko in the last year are very suspicious and tend to think about intentionally damaging the Company and its hostile takeover.

  There is a suspicion that the company is headed by Mr. Roustama Tariko (from July 2012, as a Director and Chairman of the Board of Directors, and the
  23 October 2012 as Interim President and Chairman of the Board of Directors of the Company) specifically delayed repayment of debts maturing in March 2013 for which she was forced to also for the immediate redemption of debts maturing in 2016.
  What is intriguing – the main creditor of debts maturing in 2013 and 2016 is Russian Standard and affiliates, which causes suspicion acting to the detriment of the company to a hostile takeover of its assets.
  In April 23rd 2012, the Company signed an agreement between Roust Trading Ltd. and CEDC (http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046880/000119312512177470/d336989d8k.htm, http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046880/000119312512298851/d378945d8k.htm), the RTL committed to help in the repayment of the CEDC bonds maturing in 2013. Then in July 2012 Tariko took gouvernment in CEDC (Director and Chairman of the Board of Directors) and contract was still valid. In October consolidated its control in CEDC (Interim President and Chairman of the Board of Directors of the Company). In January 2013 Tariko terminated contract. What is interesting? Tariko cancel agreement with himself and promised not to make a claim for any of the sides. Strange!
  During this time, CEDC could issued shares to pay off debts maturing in 2013 of reached an agreement with creditors to extend the repayment period of the dept. As You can see creditors agreed the deal with Tariq in March 2013, which moreover they lose. Also, CEDC offer probably also have been approved.
  This is a hostile takeover! Roustam Tariko and his company Roust Trading Ltd. (RTL) has led to CEDC bankruptcy, and he is trying to make a hostile takeover of the
  assets, with the detriment of the company. CEDC secured before this fact that in autumn 2011, was approved provisions allowing dilutive shares, which seeks to prevent a hostile takeover.
  Assumptions agreement between RTL and CEDC are given also in presentation of the interim report IInd quarter 2012, which introduced shareholders in error:
  http://www.cedc.com/files/reports/investor_presentation__2012_q1.pdf page 14:
  „Summary of Transaction with Russian Standard (“RS”)
  •Transaction to be completed in three steps
  –Closing 1 – Funding of $100 million to CEDC – Completed
  •$30 million of new equity issued at $5.25 per share ~5.7 million shares brings RS holding to apx 16%
  •$70 million of notes issued, which can be converted to equity at $5.25 following shareholder approval (see below)
  •All funds to be used to repurchase 2013 Convertible Notes
  –Closing 2 – Following approval by shareholders – Scheduled for June 29th
  •$70 million of notes can be effectively converted to equity before maturity on March 18, 2013 – apx. 13.3 million shares to bring RS holding to 28%
  •$102.5 million of 2013 Convertible Notes held by RS will rollover into new notes due mid-2016
  –Closing 3 – January 2013 – February 2013
  •New note issued to RS due mid-2016 to provide remaining funds to retire full outstanding amount of 2013 Convertible Notes
  –Certain interest payments from the notes are to be paid in shares, brining the estimated holding of RS to apx. 29.5% in 2013″

  Evidently brought company to bankruptcy state, as a fact may not be appropriate. Are suspected impairment losses values ​​held in 2011 in the amount of approximately 1.057 millions and on the end of 2012 in amount of 522 millions USD. There is not entered the positive and increase the value of brands: Zubrowka White or other
  brands. Don’t forgive about seven manufacturing plants and other material resources.

  Please, could honorable professor express Your opinion about this case and situation.

  Best regards,

 7. swiezak pisze:

  Artykuł profesora Stephen J. Lubben w NYTIMES

  http://dealbook.nytimes.com/2013/05/24/the-curious-case-of-the-european-vodka-seller/

  To say that the world of mega Chapter 11 cases is slow right now is an understatement. Once American Airlines leaves Chapter 11, as it is soon expected to do, the number of pending big cases will be … well, can you think of one?

  Sure, litigation lingers from the General Motors and Lehman Brothers cases. But that’s not really surprising. The big case of the 1970s – Penn Central – had litigation that lasted into the 1990s. So that’s not really restructuring, it’s more like litigation about restructuring.

  When I find myself poking into the Oreck Chapter 11 case, with its $11 million debtor-in-possession loan, we know things are slow.

  Still, there are some interesting developments, perhaps none quite so fascinating as the super-speedy Central European Distribution Corporation prepackaged case.

  The debtor, a vodka maker, is essentially an entirely foreign operation, save for a small office in New Jersey. All its operating companies are in Poland, Russia, Ukraine and Hungary.

  So, naturally the company filed its Chapter 11 case in Delaware.

  How? State of incorporation, of course. All well-advised distressed companies, wherever located around the globe, should make sure that they have a Delaware corporation somewhere in their corporate structure. Preferably as a holding company.

  Now before the anti-Delaware crowd gets too hot and bothered, let’s remember that Central European Distribution was listed in the United States and had a great big bundle of bond debt issued here, too.

  And like all good prepackaged bankruptcies, this case was primarily about sticking it to the investors. Trade creditors and employees went through the process unharmed.

  The really interesting parts of the case – beyond the fact that it was done in just over a month – is that one of the board members who signed a declaration in support of confirmation of the plan and the overall structure of the plan.

  The declaration was signed by an independent director of Central European Distribution, Joseph J. Farnan Jr.

  Restructuring types will recognize the name as the former federal judge from Delaware who used to oversee the bankruptcy judges, and once withdrew the “reference” – a Federal District Court order that automatically places bankruptcy cases before the bankruptcy judges.

  He joined the board in February of this year.

  Now to the plan itself.

  Senior bondholders got some cash and a fistful of new paper. Nothing too interesting there.

  The convertible bondholders got a recovery that seems to have confused many in the financial news media. Indeed, I couldn’t make heads or tails out of it in any of the articles I have read.

  To get to the bottom of this, I took a look at the memorandum submitted by Skadden, Arps, the vodka maker’s counsel, in support of confirmation of the plan.

  The lawyers explain that holders of the convertible notes

  who participate in the RTL Offer will receive total consideration of $55 million, comprised of $25 million in cash and $30 million in secured notes issued by Roust Trading – an estimated recovery of 35.4% – while holders who do not participate in the RTL Offer will receive their pro rata share of $16.9 million in cash.

  They don’t define “RTL Offer,” but there is the orthodox footnote that capitalized terms are defined in the plan, so we go over there and find:

  “RTL Offer” means the offer by RTL to exchange, subject to certain conditions, Existing 2013 Notes for Cash and securities issued by RTL on the terms described in the term sheet between RTL and certain holders of Existing 2013 Notes, dated March 14, 2013, and included with RTL’s beneficial ownership report filed with the United States Securities and Exchange Commission on Form 13D/A filed March 14, 2013.

  They aren’t making this easy are they? So we head over to the Securities and Exchange Commission Web site to read the term sheet and find a document marked “privileged & confidential” yet filed with the S.E.C.

  We also find out that there were about $155.3 million of the convertible bonds not owned by Roust Trading Ltd., the “RTL” of RTL Offer fame. That also tells us that RTL has been doing some shopping: they hold about $100 million of the convertible debt.

  Either choice under the plan is giving the convertible noteholders the same amount of cash.

  The difference is that the “RTL Offer” gives the old convertible noteholders additional RTL notes, which come complete with a PIK toggle. They are secured by 15 percent of the debtor’s new stock, which presumably won’t be worth a whole lot if the noteholders ever need to foreclose on it.

  Maturity is in 2016, so basically it’s a gamble to see if you will get a bit more recovery a few years down the line.

  What does RTL get out of this alternative offer? Well, convertible noteholders who take the offer are releasing any claims they might have against RTL rising out of its effective takeover of the debtor.

  Stephen J. Lubben is the Harvey Washington Wiley Chair in corporate governance and business ethics at Seton Hall Law School and an expert on bankruptcy.

  Stephen J. Lubben, holder of the Harvey Washington Wiley Chair in Corporate Governance & Business Ethics at Seton Hall, is an internationally recognized expert in the field of corporate finance and governance, corporate restructuring, financial distress and debt.

  He is the author of a forthcoming textbook, to be published by Wolters Kluwer, on corporate finance, and a contributing author to the new Bloomberg Law on Bankruptcy treatise. He is also the In Debt columnist for the New York Times’ Dealbook page.

  Professor Lubben grew up in west Los Angeles and attended the University of California, Irvine, where he majored in History and minored in Political Science. Following graduation from law school, Professor Lubben clerked for Justice John T. Broderick, Jr. of the New Hampshire Supreme Court. He then practiced in the New York and Los Angeles offices of Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, where he represented parties in chapter 11 cases throughout the country.

  Since joining Seton Hall, Professor Lubben has presented his papers at academic conferences around the world and frequently provides commentary on chapter 11 and related issues for national and international media outlets, including the Wall Street Journal, The New York Times, the Financial Times, Reuters, the Associated Press, Bloomberg, and the BBC.

  He frequently advises government officials on potential legislative reforms, and has testified before Congress and the TARP Congressional Oversight Panel. He also is a regular contributor to Credit Slips, a blog started by a small group of bankruptcy experts.

  Professor Lubben is a member of the New York and California bars. He is also a member of the American Finance Association, the American Law and Economics Association, the International Insolvency Institute, and the European Association of Law and Economics.

 8. swiezak pisze:

  CEDC nie wie czy akcje zostaną anulowane w Polsce – memorandum http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046880/000119312513099303/d483237dex99a1i.htm

  Brak wyceny wartości zakładów produkcyjnych i marek alkoholi. Pisane palcem na piasku!
  Wycena CEDC
  Houlihan Lokey nasz bankier inwestycyjny, ustalił szacunkowy zakres wartości przedsiębiorstwa CEDC, bez gotówki w kasie, na ok.840,0 mln USD do1,050.0 mln (z połowy punktu szacunków ok.945,0 mln euro) z założonym terminie wyceny 01 stycznia 2013. Prognoza ta opiera się na szeregu założeń, w tym udanej reorganizacji naszej działalności i finansów, w odpowiednim czasie, realizacja planu biznesowego CEDC i realizacji prognoz odzwierciedlenie w nim ciągłą kierownictwo istniejącego zespołu wyższego kierownictwa CEDC poniżej dopełnienie Planu Restrukturyzacji lub wymiany w ramach niniejszego Prospektu, ogólne warunki finansowe i rynek nie będzie się znacznie różnić od tych panujących na dzień Prospektu lub przez cały okres objęty prognozą, przewidywane kursy walut wykorzystywanych w Przewidywania, Plan reorganizacji staje skuteczne zgodnie z szacunkami i założeniami innych omówione w niniejszym dokumencie. Wycena jest obsługiwana w analizie ( „Analiza Wyceny” ) załączony do niniejszej decyzji jako załącznik F i będzie dodatkowo wspierany przez przedstawienie na rozprawie potwierdzenie. Założenia wyceny nie są przewidywania lub odbicie cen po Potwierdzenie handlowych New Common Stock. Takie papiery wartościowe mogą handlować przy znacznie niższych lub wyższych cen z powodu wielu czynników . Ceny obrotu papierów wartościowych, wyemitowanych w ramach planu reorganizacji podlegają wielu nieprzewidzianych okoliczności, a zatem nie można przewidzieć.

  Pozwy!
  Spółka oraz niektóre z jej funkcjonariuszy i dyrektorów zostały wskazane jako strony w pozwów zbiorowych, które mogą być kosztowne, długotrwałe i odwrócić uwagę kierownictwa i zaszkodzić naszej działalności.
  W dniu 24 października 2011 r., skarga Klasa działania zatytułowany Steamfitters Local 449 Fundusz Emerytalny vs Central European Distribution Corporation, et al. , został złożony w Sądzie Rejonowym Stanów Zjednoczonych, Dystrykt New Jersey w imieniu domniemanej klasy wszystkich nabywców naszych akcji od 05 sierpnia 2010 do 28 lutego 2011 na nas, a niektóre z naszych oficerów. Skargę wnosi nieokreślone odszkodowania pieniężnego i zarzuca naruszenie federalnego prawa papierów wartościowych w związku z rzekomo fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia i / lub zaniechań dotyczących naszej działalności, wyników finansowych i perspektyw w naszych publicznych oświadczeń i publicznie dokumentach SEC dla II i III kwartale z 2010 r., w odniesieniu do spadków w naszym portfolio wódek, nasza potrzeba podjęcia odpisu związanych z pogorszeniem wartości godziwej niektórych z naszych marek w Polsce i ujemnego wyniku finansowego z wprowadzeniem Żubrówki Białej . Po powyższej skargi, po drugie, zasadniczo podobne skargi Klasa działania zatytułowany Tim Schuler v. Central European Distribution Corporation, et al. , został złożony w tym samym sądzie. Według nakazu sądowego z dnia 22 sierpnia 2012, Steamfitters działania i Schuler działania zostały skonsolidowane i obecnie postępowania w Okręgu New Jersey pod podpisem Odp Central European Distribution Corp Securities Litigation , 11-cv-6247 (JBS-KMW ). Arkansas Public Emerytury Pracownicy System i Stowarzyszenie Pracowników powiatu Fresno emerytalny zostały nazwane prowadzenie powoda w tej akcji. Zgodnie z postanowieniem sądu, główni powodowie mają złożyć zmieniony skargę 18 lutego 2013. Pozwani będą mieć 60 dni, aby odpowiedzieć lub przejść do oddalenie skargi.
  W dniu 8 czerwca 2012 roku, rzekomo papiery wartościowe działania oszustwa klasy zatytułowana Grodko v. Central European Distribution Corporation, et al. , został złożony przeciwko Spółce w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku. Powód w pozwie, który pozywa rzekomo w imieniu klasy wszystkich nabywców Spółki zwykłą między 1 marca 2010 r. i 4 czerwca 2012, twierdzi, że Spółka złożyła fałszywe i / lub wprowadzające w błąd informacje, związane z i / lub nie ujawnił, że (1) Spółka jest odnotował wzrost sprzedaży netto w latach zakończonych 31 grudnia 2010 i 2011 r. były istotnie zawyżone, (2) w wyniku awarii celu uwzględnienia rabatów z mocą wsteczną handlowych dostarczonych do klientów rosyjskiego alkoholu, Spółka przewiduje, potwierdzając swoje skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży, zysku operacyjnego i związanych z nimi rozliczeń dla tych okresów, oraz (3) w związku z powyższym, sprawozdanie Spółki były fałszywe i wprowadzające w błąd we wszystkich odpowiednich momentach. Dnia 7 sierpnia 2012 roku drugi, zasadniczo podobny zarzut działania klasa Utwór Puerto Rico system rent i Pensjonat dla nauczycieli w. Central European Distribution Corporation, et al. , został złożony w tym samym sądzie. Według nakazu sądowego z dnia 04 września 2012, Grodko działania i Puerto Rico systemu rent i emerytalnych dla nauczycieli działania zostały przeniesione do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Okręgu New Jersey, gdzie działania zostały skonsolidowane i przebiegają pod caption Grodko v. Central European Distribution Corporation , et. al, nr 12-cv-5530 (JBS-KMW). Puerto Rico systemu rent i emerytur dla nauczycieli została nazwana główną powoda w tym działaniu. Dnia 15 lutego 2013 r., główny powód wniósł zmieniony skargę i pozwani mają teraz 30 dni na odpowiedź lub przejść do oddalenie skargi.
  Według skarg z dnia 13 grudnia 2012, jeden powód wniósł dwa oddzielne „pochodna” działania przeciwko siedmiu obecnych i byłych dyrektorów CEDC i przeciwko CEDC jako „nominalnego” pozwanego. Siedem obecnych i byłych dyrektorów nazwane jako oskarżonych są: William Carey, Christopher Biedermann, David Bailey, Marek E. Forysiak, Markus Sieger, N. Scott Fine, Robert P. Koch i William S. Shanahan. Te dwa działania zostały złożone w Sądu Najwyższego w New Jersey, Burlington County, Chancery Division. Oba zarzuty dotyczą naruszenia obowiązku powierniczego, marnotrawstwo zasobów korporacyjnych i bezpodstawnego wzbogacenia. Jeden zarzut dotyczy rzekomych naruszeń ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych. Pozostałe oferty skargę domniemanych naruszeń GAAP wynikających z rosyjskiej grupy alkoholowej handlu kwestii rabatów. Spółka ma do początku kwietnia w odpowiedzi na skargi.
  W grudniu 2012 roku, akcjonariusz wniósł „ksiąg i dokumentów” skargi w Delaware sądu, starając się zmusić kontroli książek CEDC i zapisów. Sprawa, kodowanych Khakshour v. Central European Distribution Corp , CA Nr 8113-ML, toczy się obecnie przed Sądem Kancelaria.
  Chociaż uważamy, że zarzuty w tej klasie i skarg pochodnych są bez zasługi, tego typu pozwów może być długotrwałe, czasochłonne, rozpraszać zarządzania i drogie i, czy roszczenia są ostatecznie sukces, ostatecznie może mieć negatywny wpływ na nasza firma.

  Nie są pewni co z akcjami na GPW!
  Ryzyko związane z Becoming Posiadacze akcji zwykłych
  Cena istniejących zasobów wspólnego historycznie zmienne. Ta zmienność może mieć wpływ na cenę, po której można sprzedać swoje akcje zwykłe.
  Cena sprzedaży naszych akcji oscylowała między wysokim 6,38 dolarów, w okresie dwunastu miesięcy zakończonym 31 grudnia 2012 r. niski z 1,46 dolarów. Ta zmienność może mieć wpływ na cenę, po której można sprzedać akcje zwykłe i sprzedaż znacznych ilości naszych akcji może mieć niekorzystny wpływ na cenę naszych akcji. Nasza cena akcji może być nadal niestabilne i mogą ulec znaczącym wahaniami cen i wolumenu w odpowiedzi na rynek oraz innych czynników, w tym z innych czynników omówionych w „Ryzyka związane z naszą działalnością” oraz w dokumentach mamy włączone przez odniesienie do tego Raport, różnice w naszych kwartalnych wyników operacyjnych z naszymi oczekiwaniami lub tych z analityków papierów wartościowych lub inwestorów; rewizji w dół szacunków analityków papierów wartościowych „, oraz ogłoszenie przez nas lub naszych konkurentów znaczących przejęć, partnerstwa strategiczne, joint venture lub zobowiązań kapitałowych.

  Delaware prawo i przepisy w naszych dokumentach czarterowych mogą utrudniać lub zniechęcać do przejęcia, które mogą spowodować, że cena rynkowa naszych akcji spada.
  CEDC jest w stanie Delaware, a anty-przejęcia przepisy Delaware prawa nakładają różne przeszkody na zdolność osoby trzeciej do objęcia kontroli nad nami, nawet jeśli zmiana kontroli byłaby korzystna dla Istniejących Akcjonariuszy. Ponadto, nasza rada nadzorcza ma prawo, bez zgody akcjonariuszy, do wyznaczenia warunków jednej lub więcej serii akcji uprzywilejowanych oraz emisji akcji uprzywilejowanych. W dniu 6 września 2011 r. Rada Dyrektorów Spółki wdrożył plan praw akcjonariuszy. Plan praw akcjonariuszy, zdolność naszej rady dyrektorów do tworzenia i wydawania nowej serii akcji uprzywilejowanych oraz niektóre przepisy prawa Delaware i nasz akt założycielski i regulaminów mogą utrudnić połączenie biznesu połączenia, przejęcia lub innej udziałem nas lub zniechęcić potencjalny nabywca od podejmowania wezwania do naszych akcji, które w pewnych okolicznościach mogą obniżyć ceny rynkowej naszych akcji. Patrz „Opis Akcji Zwykłych”.
  Nie zamierzamy wypłacać dywidendy pieniężnych z naszych akcji w najbliższej przyszłości.
  Nigdy nie Zadeklarowana lub wypłacona dywidend pieniężnych na naszych akcji. Obecnie zamierzamy zatrzymać wszystkie dostępne fundusze i wszelkie przyszłe zarobki do stosowania w działalności naszej działalności i nie przewiduje wypłaty dywidendy gotówkowe w ciągu najbliższych kilku lat.
  Egzekwowanie prawnej odpowiedzialności wobec nas, naszych dyrektorów i może być trudne.
  CEDC CEDC FinCo i CEDC Finco LLC są organizowane zgodnie z prawem stanu Delaware w Stanach Zjednoczonych. Dlatego inwestorzy mogą doręczać proces w Stanach Zjednoczonych na nas i może być w stanie dokonywać doręczeń procesu na naszych dyrektorów i prezesów. Jesteśmy spółką holdingową, jednak i niemal wszystkie nasze aktywa operacyjne znajdują się w Polsce, na Węgrzech iw Rosji. Co więcej, większość z naszych dyrektorów i prezesów, i tych z większości naszych spółek zależnych, nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych, a nasze aktywa i aktywa z naszych dyrektorów oraz znajdują się poza granicami Stanów Zjednoczonych. W rezultacie może nie być w stanie egzekwować wobec naszych aktywów (lub tych, niektórych z naszych dyrektorów lub prezesów) wyroki sądów Stanów Zjednoczonych opiera się na przepisach o odpowiedzialności cywilnej przepisami prawa Stanów Zjednoczonych, w tym federalnego prawa papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych . Ponadto nagrody odszkodowania za straty moralne w sprawach wniesionych w Stanach Zjednoczonych lub w innym miejscu, nie mogą być egzekwowane w Polsce lub Rosji.
  Sprzedaż znacznych ilości naszych akcji może negatywnie wpłynąć na jego cenę rynkową.
  Po zrealizowaniu przewidywanych transakcji restrukturyzacyjnych, a jeśli RTL Inwestycja zostanie zakończona, RTL będzie korzystnie właścicielem nie mniej niż 85% naszych akcji. Ogłoszenie lub konsumpcja sprzedaży przez RTL, szczególnie w dużych ilościach, może doprowadzić do znacznego spadku cen naszych akcji, w tym wszelkich Nowym Zwykłych być wydane w ofertach Exchange lub programu restrukturyzacji. Jeśli to się stanie, to nie tylko negatywny wpływ na cenę każdej nowej Akcji Zwykłych, ale może to utrudnić nam zgłosił potrzebnego kapitału w drodze emisji papierów wartościowych.
  Zdolność inwestorów do handlu naszych akcji na GPW może być ograniczona.
  Nasza Istniejące Akcje zwykłe są notowane na giełdzie NASDAQ i zamierzamy notować akcje Nowej zwykłe wyemitowane w ramach wymiany ofert na giełdzie NASDAQ po zakończeniu można wymienić. Ponadto, znaczna część istniejących zasobów Wspólnej został dopuszczony do obrotu na GPW. Nie możemy zapewnić, że po zakończeniu scalenia Free, GPW i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA (” KDPW „), będzie odzwierciedlać podziału akcji odwrócą się w ich ewidencji w sposób właściwy i terminowy, a GPW, KDPW czy polska Komisja Nadzoru Finansowego (” KNF „) nie będzie nakładać na nas dodatkowe obowiązki lub wymagania, aby utrzymać listę naszych akcji na GPW. Ponadto, nie możemy zapewnić, że po zakończeniu wymiany Oferty rozpoczniemy proces zatwierdzić pozostałą część naszych wyemitowanych akcji, w tym w Nowym zwykłą, do obrotu na giełdzie NASDAQ i GPW. Taki proces na GPW, która wymaga od nas, między innymi, do ubiegania się o zatwierdzenie prospektu aukcji z KNF, trwa zazwyczaj kilka miesięcy. Do tej pory tylko część naszych akcji zostało zatwierdzone do obrotu na GPW, a po zakończeniu scalenia Zdjęcie i wymiana Ogłoszenia część naszych akcji dopuszczonych do obrotu na GPW będzie znacznie mniejsza niż liczba wszystkich nasz wybitny akcji. Jeżeli istnieje znaczne ruch naszych akcji z obrotu na NASDAQ do obrotu na GPW w czasie, gdy nie wszystkie nasze akcje są dopuszczone do obrotu na GPW, zdolność naszych akcjonariuszy do handlu CEDC akcji na GPW może być znacznie ograniczona.
  Nasze akcje są notowane na giełdzie NASDAQ i GPW, a zatem być może trzeba spełniać wymagania zarówno amerykańskich, jak i prawa polskiego.
  CEDC została utworzona zgodnie z prawem stanu Delaware, i jako takie podlegają przepisom prawa stanu Delaware ustawy Zgromadzenia. Dodatkowo, jak CEDC jest spółką publiczną w Stanach Zjednoczonych, notowana na giełdzie NASDAQ, my i akcjonariusze naszej firmy są również przedmiotem federalnego prawa papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Ponadto, w wyniku naszego debiutu na GPW, CEDC oraz akcjonariusze naszej firmy muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami polskimi, w tym przepisów dotyczących zasadniczych wymogów ujawniania informacji Holding oraz obowiązkowych zasad Wezwania. Stosowanie przepisów polskich i amerykańskich prawnych w zakresie praw naszych akcjonariuszy i obowiązków jest niejednoznaczne w niektórych aspektach. Dlatego przed podjęciem decyzji w sprawie wymiany Oferty należy zasięgnąć porady prawnej w celu określenia zakresu obowiązków dla Ciebie, jako akcjonariusza naszej firmy, i rozważyć ewentualne rozbieżności między przepisami w ramach odpowiednich systemów prawnych. Jeśli nie wywiąże się ze zobowiązań wynikających z obowiązujących odpowiednich przepisów polskich i amerykańskich, może być przedmiotem surowych sankcji wynikających z jednego lub obu tych systemów prawnych. Zobacz „Stosowanie niektórych polskich przepisów dotyczących papierów wartościowych i rozporządzeń”.
  Lista naszych akcji zwykłych na Nasdaq i GPW mogą zostać anulowane, w tym przypadku zdolność do przesyłania akcji będzie ograniczona.
  Nie możemy zapewnić, że proces rezygnacji z akcji CEDC notowanych i będących przedmiotem obrotu na GPW nie narazi nas na dodatkowe ryzyko, koszty i obowiązków nałożonych na nas przez KNF, Zarząd GPW lub KDPW , które nie mogą być obecnie właściwie ocenić ze względu na charakter precedensowy takiej transakcji na polskim rynku. Ponadto, po zakończeniu planu Nowej reorganizacji Akcji Zwykłych CEDC nie będą notowane na giełdzie NASDAQ i GPW, chyba że stosuje się do takich ofert, które mogą być kosztowne i czasochłonne. W efekcie każdy posiadacz naszej Nowej Akcji Zwykłych może być nie mogli sprzedawać akcje CEDC Nowy Zwykłych według ich wartości rynkowej, o ile w ogóle. Ponadto, nie możemy zagwarantować, że CEDC będzie ubiegał się o notowanie akcji nowej Wspólnej na NASDAQ lub na GPW w najbliższej przyszłości.
  Naszych akcji może zostać zawieszone lub wycofane z obrotu na GPW
  Zgodnie z postanowieniami Regulaminu GPW, Zarząd GPW może zawiesić obrót akcji zwykłych CEDC notowanej na GPW, na okres do trzech miesięcy: (i) na wniosek CEDC (pod warunkiem, że spełniają warunki określone przez kierownictwo Zarząd GPW), (ii) jeżeli uzna, że takie wyłączenie jest wymagane przez interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, (iii) jeżeli naruszają przepisów regulujących handel na GPW. Dodatkowo, Zarząd GPW wyklucza akcji zwykłych CEDC z obrotu na GPW, w następujących przypadkach: (i) jeżeli zbywalność CEDC w akcji „jest ograniczona, (ii) na żądanie KNF dokonane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa; (iii) w przypadku akcji CEDC powróciła z zdematerializowane, (iv) w przypadku gdy akcje CEDC są wykluczone z obrotu przez KNF. Zarząd GPW może wykluczyć naszej wspólnej akcji z obrotu na GPW: (i) na wniosek CEDC (pod warunkiem, że spełnia on warunki określone przez Zarząd GPW w Warszawie), (ii), jeżeli ustali, że takie wyłączenie jest wymagane przez interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, (iii) w przypadku CEDC stale naruszenie przepisów regulujących obrotu na GPW, (iv) w przypadku CEDC akcji nie spełniają wymogów dotyczących dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, (v) w przypadku CEDC zdecyduje się połączyć z inną firmą, de-fuzji lub przekształcić naszą firmę , (vi), jeżeli CEDC podlega upadłość lub postępowanie likwidacyjne są otwarte, (vii) jeżeli, przez okres trzech miesięcy, nie istnieją żadne transakcje dotyczące akcji CEDC na GPW, lub (viii) jeżeli zobowiązuje CEDC każda działalność zabroniona przez prawo. Ponadto, zgodnie z polskim prawem, KNF jest uprawniona do kierowania GPW zawiesza obrót akcji zwykłych CEDC notowane na GPW na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc. KNF skorzysta z tego prawa, gdzie handlują akcji zwykłych CEDC mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania GPW lub bezpieczeństwa obrotu na GPW lub w przypadku zainteresowania inwestorów zostały naruszone, wśród innych powodów. W okresie zawieszenia obrotu papierami wartościowymi, inwestorzy nie są w stanie kupować i sprzedawać papiery wartościowe, których dotyczy luka na rynku akcji, co może mieć negatywny wpływ na poziom płynności.
  Ponieważ Exchange Oferty lub inicjowanie innych transakcji opisanych hereing tym rozdział 11 postępowania w odniesieniu do spółek notowanych na GPW mają charakter precedensowy i kryteriów pozwalających na zawieszenie obrotu akcji CEDC na GPW lub ich wykreślenie z CEDC akcje zwykłe z obrotu na GPW (przez GPW samodzielnie lub na wniosek KNF) są ogólne, a takie zawieszenie lub nawet skreślenie z listy, nie mogą być wyłączone w wyniku powyższych transakcji. Zawieszenie lub wykluczenie naszych akcji z obrotu na GPW, ma niekorzystny wpływ na płynność naszych akcji w Polsce.

  Jak wyżej!
  Stosowanie niektórych polskich papierów przepisów ustawowych i wykonawczych
  Nasze akcje są notowane na GPW, w wyniku niektórych polskich przepisów dotyczących spółek publicznych notowanych na GPW, w tym przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity:. Dz U. z 2009 r. Nr 185, poz 1439, z późniejszymi zmianami), Ustawa o Ofercie lub Polski, szybko i selektywnie zestawione poniżej, odnoszą się do nas i naszych akcjonariuszy. Trzeba mieć świadomość, że mogą pojawić się pewne kontrowersje dotyczące stosowania polskich regulacji prawnych do nas i naszych akcjonariuszy w odniesieniu do korzystania z niektórych praw i wykonywania określonych obowiązków wynikających z prawa polskiego. Interakcja z amerykańskich i polskich prawnych rozważań dotyczących CEDC i naszych udziałowców może być skomplikowane, aw wielu przypadkach nie będzie jednoznacznej odpowiedzi. Szczególne obowiązki akcjonariuszy, sankcje w odniesieniu do jego naruszenia, pewne wyjątki i dodatkowe wymagania określone w Ustawie o Ofercie wymaga oddzielnego case-by-case analizę, biorąc pod uwagę różne czynniki. Odpowiednio, Obligatariusze są zachęcani do konsultowania swoich doradców prawnych przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących oferty Exchange.
  Obowiązkowe przetargu oferty
  Wezwanie na podstawie art 72 ustawy o ofercie
  Co do zasady, zgodnie z Ofertą w Polsce Ustawa nabycia akcji spółki publicznej w liczbie powodującej wzrost udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż: (i) 10% ogólnej liczby głosów w okres krótszy niż 60 dni, przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33%, (ii) 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%, może nastąpić wyłącznie w wyniku uruchomienia wezwanie na sprzedaż lub zamianę tych akcji w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% Ogólna liczba głosów w spółce.
  Wezwanie na podstawie art 73 ustawy o ofercie
  Co do zasady, zgodnie z Ustawą o Ofercie, akcjonariusz może przekroczyć 33% progu ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji w takich firm, dotyczące liczby akcji, które przyznają prawo do 66% ogólnej liczby głosów, chyba że 33% ogólnej liczby głosów ma być przekroczone w wyniku wezwania do sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki. Jeżeli akcjonariusz przekroczy 33% próg ogólnej liczby głosów w wyniku pośredniego nabycia akcji (tj. uzyskaniem statusu podmiotu dominującego w spółce lub innej osobie prawnej posiadania akcji spółki publicznej, lub w inny firmy lub osoby prawnej, która jest podmiotem dominującym i podmiotami nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej przez zależnej bezpośrednio lub pośrednio), podejmowanie akcji nowej emisji, nabycia akcji w ramach publicznej oferty lub noncash wkład Firma, połączenia lub podziału spółki, zmiany Statutu Spółki spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub w inny sposób w wyniku zdarzenia prawnego innego niż czynności prawnej, akcjonariusz lub podmiot nabywający akcje pośrednio, powinien, w ciągu trzech miesięcy od daty przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów: (a) ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki, dotyczące liczby akcji, uprawniających do 66% ogólnej liczby głosów; lub (b) dysponowania wystarczającą liczbę akcji, aby zostać z akcji uprawniających do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów – chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, nabywanie akcji pośrednio całkowita liczba głosów spada do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki w związku, lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji, w zależności od przypadku być.
  Wezwanie na podstawie art 74 ustawy o ofercie
  Co do zasady, zgodnie z Ustawą o Ofercie, akcjonariusz może przekroczyć 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, z zastrzeżeniem określonych wyjątków, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji w firma. Jeśli próg 66% ogólnej liczby głosów został przekroczony w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w ramach oferty publicznej lub noncash wkład do spółki, połączenia lub podziału spółki, zmian do Statutu Spółki spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub w inny sposób w wyniku zdarzenia prawnego innego niż czynności prawnej, akcjonariusz lub podmiot nabywający akcje pośrednio, w terminie trzech miesięcy od data przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów, ogłosić wezwanie na sprzedaż lub zamianę pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, nabywanie akcji pośrednio w ogólnej liczbie głosów spadnie poniżej 66% w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki w związku, lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji, w zależności od przypadku może być.
  Obowiązek powiadamiania o nabyciu lub zbyciu pakietów akcji spółki publicznej
  Zgodnie z Ustawą o Ofercie, każdy, kto (i) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1 / 3 %, 50%, 75% lub 90% Ogólna liczba głosów w spółce publicznej, albo (ii) posiada co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/ 3 %, 50%, 75% lub 90% Ogólna liczba głosów w tej spółce, aw wyniku zmniejszenia tego udziału, osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1 / 3 %, 50%, 75% lub 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, – jest zobowiązany do zawiadomienia KNF natychmiast i krąg odbiorców firma to natychmiast, nie później niż cztery dni roboczych od dnia nauki o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów, lub mógł się dowiedzieć przy dołożeniu należytej staranności, aw przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym, nie później niż w ciągu sześciu dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji . Zawiadomienie może być sporządzone w języku polskim lub angielskim.
  Obowiązek zawiadomienia KNF oraz spółki publicznej ma zastosowanie również, jeżeli (i) w przypadku zmiany w poprzednio posiadanych udziałów ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej: (a) 2% ogólnej liczby głosów w publicznie notowaną spółką, której akcje są dopuszczone do obrotu na oficjalnej giełdzie papierów wartościowych rynku handlu (na dzień Prospektu, taki rynek jest głównym rynku GPW w Warszawie), (b) co najmniej 5% ogólnej liczby głosów – w publicznie notowaną spółką, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym innym niż urzędowy giełdowego obrotu handlowego; (ii) w przypadku zmiany w dotychczas posiadanych udziałów ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Spółka publiczna ma obowiązek niezwłocznie przekazać wszelkie informacje otrzymane od akcjonariuszy w wykonywaniu obowiązków opisanych powyżej, jednocześnie, do druku, do KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje spółki są wymienione.
  Inwestorzy powinni być świadomi, że obowiązki dotyczące znacznych pakietów akcji spółek publicznych omawianych w tym rozdziale są również nałożone na inne podmioty wymienione w Ustawie o Ofercie, w tym pełnomocnika, który w jego / jej jako przedstawiciela akcjonariusza w zgromadzeniu wspólników, został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania lub wszystkich stron porozumienia w zakresie nabywania akcji spółki publicznej lub głosowanie na koncercie w zgromadzeniu lub prowadzenia spójnej polityki wobec spółki publicznej, nawet jeśli tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierza podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków, lub które posiadają liczbę akcji spółki publicznej, który zapewnia że dany próg określony w przepisach Ustawy o Ofercie została wspólnie osiągnięty lub przekroczony.
  Liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych w ustawie o ofercie w zakresie znacznych pakietów akcji spółek publicznych obejmuje (a) ze strony podmiotu dominującego – prawa głosu są w posiadaniu spółek zależnych, (b) ze strony pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej w imieniu akcjonariusza reprezentowanego na zgromadzeniu wspólników, zważywszy, że akcjonariusz nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu Głosowanie – liczba głosów z akcji objętych pełnomocnictwem, (c) liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub zabronione na podstawie Statutu Spółki, umowy lub przepisów prawa .
  OSOBY, KTÓRE OTRZYMUJĄ nowych wspólnych zapasów, na oferty wymiany lub w ramach planu reorganizacji są zachęcani do skonsultować się z własnymi radca prawny W ODNIESIENIU DO obowiązujących ograniczeń zgodnie z polskimi przepisami. Powyższego omówienia STRESZCZENIE ma charakter ogólny i jest zawarta w tym oświadczenie o jedynie w celach informacyjnych. CEDC składa żadnych oświadczeń dotyczących, I NIE ŚWIADCZY, Opinie i porady w odniesieniu do kwestii opisanych w niniejszym oświadczenie o. W świetle niepewności co do dostępnych zwolnień z odpowiednich przepisów prawa polskiego, CEDC zachęca każdego Obligatariusz i strona-IN-procentowe dokładnie rozważyć I CONSULT z własnym radców prawnych w odniesieniu do wszystkich tych spraw.

  Kilka słów o starej umowie wykupu obligacji przez RTL!
  Umowy z Roust Trading Ltd.
  Zmienione SPA
  W dniu 9 lipca 2012 roku Spółka zawarła zmienionej umowy zakupu akcji (” Zmienione SPA „) z RTL, która zmienia i przekształca, w całości, Umowy Sprzedaży Papierów Wartościowych z dnia 23 kwietnia 2012 r. pomiędzy Spółką a (RTL ” SPA „). Zmienione SPA został zakończony w dniu 21 stycznia 2013 roku.
  Zgodnie ze znowelizowaną SPA, w początkowej zamknięcia (” Initial zamknięcia „), która miała miejsce w dniu 4 maja 2012 r. i została zawarta w dniu 7 maja 2012 roku, RTL zakupione za gotówkę (i) 5.714.286 akcji (dalej” Akcje początkowe „) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,01 USD za akcję, Spółki za łączną cenę nabycia 30.000.000 dolarów, lub 5,25 dolarów za akcję, oraz (ii) o łącznej wartości nominalnej 70.000.000 dolarów RTL Notes. Spółka zapłaciła łączną kwotę 1.050.000 dolary zainteresowania na RTL Notes. Wpływy (po potrąceniu opłat i kosztów) Emisja Akcji początkowej, a notatki z RTL zostały zobowiązane do stosowania przez Spółkę w okresie czasu do odkupienia części istniejącego 2.013 Obligacji. Ponadto, zgodnie ze zmienionym SPA, w dniu 19 grudnia 2012 r. Spółka wyemitowała 3.000.000 akcje zwykłe na RTL bez dodatkowej ceny zakupu.
  Zmieniona Umowa Governance
  Równolegle z Zmienione SPA, Spółka zawarła Zmieniona i ujednolicona umowa zarządzania (” Zmienione Porozumienie Governance „) z RTL, która zmienia i przekształca, w całości, porozumienie rządów, z 23 kwietnia 2012 pomiędzy Spółką a RTL. Zgodnie ze zmienionym Umowy Zarządzania, RTL uzyskać różne rządy, weta i innych praw związanych z inwestycją w Spółkę. Zmienione Umowa Zarządzania został zakończony w dniu 21 stycznia 2013 roku.
  Zmieniona Umowa głosowania
  Równolegle z Zmienione SPA, Spółka zawarła również umowy poprawionej Głosowanie (” Zmienione Porozumienie głosowania „), która potwierdziła zobowiązania RTL i każdy członek rady dyrektorów, odpowiednio, do głosowania za przyjęciem pewnych transakcji finansowych. Zmienione Umowa Głosowanie zostało zakończone w dniu 21 stycznia 2013 roku.
  Term Sheet
  W dniu 28 grudnia 2012 roku, CEDC i RTL wpisana do Term Sheet. Term Sheet zakończone zmienionego SPA, zmienionej umowy zarządzania i zmienionej Umowy głosowania, a Spółka i RTL zgodził się zwolnić niektóre roszczenia i przyczyny działania wynikające z okoliczności istniejących przed datą Term Sheet. Ponadto Term Sheet wydany 50.000.000 dolarów zainwestowanych środków RTL w Spółce w początkowej Zamknięcia stanowiące pozostałych środków posiadanych przez Spółkę po odkupieniu istniejących 2.013 Obligacji, na ogólne cele korporacyjne. CEDC zgodziła się również do konwersji 50.000.000 dolarów w RTL Obligacji posiadanych przez RTL do kredytu terminowego pod RTL Kredytowej.
  Term Sheet odnosi się również do niektórych spraw dotyczących zarządzania Spółką, w tym: (1) utworzenie komitetu operacyjnego zarządzania zarządu Spółki do nadzorowania z dnia na dzień działalności gospodarczej i działalności Spółki ( w tym operacyjnego Finansów), (2) utworzenie komitetu restrukturyzacji zarządu odpowiedzialnym za wszystkie sprawy związane z każdym restrukturyzacji kapitału Spółki, (3) powoływanie Grant Winterton jako Prezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 10 stycznia 2013 roku; oraz (4) Spółka dołoży wszelkich starań, aby odbyć swoje walne zgromadzenie akcjonariuszy, tak szybko, jak to możliwe. Niezależnie od postanowień zawartych w Term Sheet związanej z wyborem jednej z dwóch alternatywnych dyrektorów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, Spółka i RTL zgodnie postanawiają mianować Joseph Farnan do wyborów na dyrektora Spółki.
  RTL również zgodził się zaniechać od wykonywania jakichkolwiek środków naprawczych w odniesieniu do każdego przypadku niewykonania zobowiązań w ramach RTL Obligacji, które dotyczą lub wynikają z okoliczności istniejących przed datą Term Sheet. RTL będzie mógł wykonywać swoje środki i wyrozumiałość zostanie automatycznie rozwiązana po najwcześniej wystąpić z (i) jakiegokolwiek przyspieszenia innego zadłużenia Spółki, (ii) termin zapadalności Spółki istniejące 2.013 Obligacji oraz (iii) zdarzeń jakiegokolwiek innego domyślnie w RTL Notes.
  Ponadto, w związku z zakończeniem Zmienione Umowy Zarządzania, RTL, a Spółka zobowiązała się do utrzymywania rezerw wypowiadanie korporacyjnego, które zostały włączone do zmienionego porozumienia rządów. W związku z tym, RTL, a Spółka zobowiązała się, że doktryna korporacyjnej możliwości nie ma zastosowania do RTL, każdy dyrektor nominowany przez RTL lub stowarzyszonym z RTL. Jeśli RTL (lub partnerem) nabywa wiedzę o potencjalnej transakcji, umowy, porozumienia lub innych substancji, które mogą być szansą dla Spółki, RTL nie będzie () jakaś obowiązek przekazywania lub zaoferować taką możliwość Spółki oraz (B ) do W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności wobec Spółki lub akcjonariuszy Spółki za naruszenie jakiegokolwiek obowiązku powierniczego lub innego z uwagi na fakt, że RTL lub partnerski, w tym dyrektorów nominowanych przez RTL, realizuje lub nabywa na lub kieruje taką możliwość, sam lub inna osoba lub nie przekazują takiej możliwości lub informowania Spółki.
  Zarząd uznaje, że faktyczne lub potencjalne konflikty interesów mogą wynikać od czasu do czasu wynikającego z pozycji pana Roustam Tariko w sprawie zarządu i kierownictwa Spółki, z jednej strony, a jego pozycja jako akcjonariuszem RTL i jako głównego akcjonariusza w Spółce, jak i znacznego posiadacza istniejących 2.013 Obligacji, z drugiej strony. Zarząd stara się łagodzić wszelkie konflikty interesów, które mogą pojawić się w następujących sposobów: (i) Rada dyrektorów utworzone Komitetu Standardów rosyjską Relationship negocjacji i oceny przyszłych transakcji z RTL. Panowie dzieła i Bailey, z których każdy jest „niezależny” art. 5605 (a) (2) Zasad Rynkowych NASDAQ i żaden z nich nie posiada żadnych przed związek z RTL, służył w rosyjskim komitecie standardowej relacji. Rada dyrektorów również utworzony specjalny komitet doradzający w wszystkich przypadkach kolizji interesów między spółką i RTL mogą się pojawić. Panowie Dobrze, Bailey, Farnan i Sieger, z których każdy nie związany z RTL, stanowią specjalną komisję rady dyrektorów, (ii) Pan Tariko będzie regularnie informować o wszelkich transakcji, które dotyczą rzeczywistych lub potencjalnych konfliktów interesów oraz Wydarzenie, które Pan Tariko i / lub rosyjski komitet standardowa relacja uwierzyć recenzję takiej transakcji jest właściwe będą one dopuszczone do przeprowadzenia takiego przeglądu.
  Kredytu RTL
  Zgodnie z Term Sheet, CEDC i RTL zawarli RTL Kredytowej. Zgodnie z warunkami RTL Kredytowej, 50.000.000 dolarów łączna kwota kapitału RTL Obligacji został przekształcony w nowy kredyt okresie od RTL do CEDC w równej wartości nominalnej 50.000.000 dolarów (” Zamiana „) i łącznej niespłaconej kwoty głównej z RTL Obligacji została zmniejszona do 20 milionów dolarów.
  Większość spółek zależnych CEDC są gwarantami pod RTL Kredytowej. RTL korzyści kredytu z zabezpieczenia udzielonego przez niektórych CEDC spółki zależne w Rosji ponad inwentaryzacji określonych marek o łącznej wartości towarów znajdujących się w obiegu w dowolnym czasie nie mniej niż 2,17 miliardów rubli rosyjskich (około 70.000.000 dolarów) obliczonych przez odniesienie do wartości bilansowej towarów (bez podatku VAT).
  Sibirksy Kredyt
  CEDC zależna Sibirsky LVZ i rosyjski Standard Bank zawarli 465000000 rubel rosyjski (około 15.000.000 dolarów) kredytu (” Kredyt Sibirsky „). Kredyt Sibirsky przewiduje zaangażowanie 465 mln rubli rosyjskich i będzie miał termin zapadalności do jednego roku, z oprocentowaniem ustalonym na 12% rocznie, płatne kwartalnie. Warunki instrumentu Sibirsky Kredyty są szczegółowo opisane w „Opisie innego zadłużenia”. Jak z dnia 27 lutego 2013 r., Sibirsky zwracała się wszystkie 465.000.000 rubli rosyjskich w ramach instrumentu Sibirsky Kredytowej.
  Wykonywanie RTL twierdził naprawione w ramach zmienionego SPA
  W dniu 29 stycznia 2013 r., RTL chciał wykonywać jego twierdził umieścić tuż pod sekcją 8,13 znowelizowanej SPA. Firma twierdzi, że wprowadzone prawo, i wszystkie inne przepisy w zmienionym SPA i wszystkich związanych z nią umów, zostały zakończone i nie mogą być wykonywane przez RTL. RTL, poprzez korzystny raport własności złożonego w Załączniku 13D / A, wyraził sprzeciw wobec stanowiska Spółki. Spółka i RTL następnie zawarła umowę wyrozumiałość z dnia 6 lutego 2013, na mocy którego strony uzgodniły, że nie będą prowadzić żadnych dalszych działań w odniesieniu do prawego put ogłoszenia na okres kończący się 30 kwietnia 2013, po czym każda ze stron może dochodzić się wszelkich środków dostępnych do niego.

  Jaką rolę odegrał sędzia?!
  Sędzia Joseph Farnan , Jr został dyrektorem Spółki od 04 lutego 2013. Od września 1970 do czerwca 1973 r. sędzia Farnan był Dean Studentów i dyrektor program dotyczący spraw karnych w Wilmington University. Po opuszczeniu uczelni jako administrator i członek wydziału, kontynuował jako adiunktem do 1981 roku. Od grudnia 1971 r. do grudnia 1976 r. sędzia Farnan był zaangażowany w prywatnej praktyce prawa w Wilmington, Delaware. W tym czasie pełnił również w niepełnym wymiarze czasu Obrońcy Publicznego Assistant. W grudniu 1976 roku został mianowany prokurator County w New Castle County, Delaware. Pracował na tym stanowisku aż do stycznia 1979, kiedy to został mianowany Chief zastępca Prokuratora Generalnego w stanie Delaware. W sierpniu 1981 roku został mianowany United States Attorney dla okręgu Delaware przez prezydenta Ronalda Reagana. W lipcu 1985 roku sędzia Farnan został powołany do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Delaware przez prezydenta Reagana. Sędzia Farnan pełnił funkcję Głównego Sędziego Sądu Rejonowego od lipca 1997 r. do lipca 2000 roku. Sędzia Farnan jest dopuszczony do wykonywania zawodu w New Jersey i Delaware i jest obecnie zaangażowany w prywatnej praktyce prawa z Farnan LLP. Sędzia Farnan otrzymał tytuł Bachelor of Arts z nauk politycznych z Kings College, Wilkes-Barre, Pensylwania, w czerwcu 1967 roku. Sędzia Farnan otrzymał dyplom doktora Juris z Uniwersytetu w Toledo College of Law w czerwcu 1970 roku.

 9. swiezak pisze:

  Według memorandum (AMENDED AND RESTATED OFFERING MEMORANDUM, CONSENT SOLICITATION
  STATEMENT AND DISCLOSURE STATEMENT SOLICITING ACCEPTANCES OF A PREPACKAGED
  PLAN OF REORGANIZATION) CEDC KNF ma szeroki wachlarz możliwości w celu ochrony polskich akcjonariuszy CEDC.
  Początek str. 49 z:

  http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046880/000119312513099303/d483237dex99a1i.htm

 10. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 11. Jan pisze:

  Plan Tariko
  1. Wykupuję obligacje CEDC
  2. Kupuję pakiet akcji CEDC (dziwne, że nie działa „zatruta pigułka”)
  3. Podpisuję umowę, że spłacę wierzycieli z 2013 roku
  4. Zostaję prezesem CEDC
  5. Rozwiązuję umowę o pomocy w spłacie wierzycieli sam ze sobą (sprytny jestem co ?)
  6. Zatrudniam sędziego z sądu w Delaware, daję mu dobry stołek
  7. „Zlecam” wycenę majątku CEDC, po co sąd ma się tym trudnić jeszcze źle by skalkulował. No przecież musi wyjść na minus.
  8. Mydlę oczy, że ugadam się z właścicielami. Zapominam się i przeciągam sprawę w czasie ,oprócz obligacji z 2013 uaktywniam obligacje z 2016 z natychmiastowym wykupem. No, nareszcie CEDC jest na minusie (nie powiem, że nie pomogły mi kolosalne odpisy).
  9. Idziemy do sądu w Delaware. Sędzia z Delaware składa wniosek o upadłość (restrukuryzację) CEDC w sądzie w Delaware – tylko kilkaset stron, no w końcu planowałem to od jakiegoś czasu.
  10. Ściemniam, że mam uczciwe podejście i oferuję 5 mln usd akcjonariuszom. Jednak wycofuję się z oferty, bo wyszłoby na jaw, że CEDC jest jednak coś warta.
  11. Fajny ten sędzia z Delaware, szybciutko załatwia sprawę i CEDC już jest tylko moje.
  12. No a teraz powolutku stawiamy CEDC na nogi, właściwie to całkiem dobrze stoi tylko papiery ma kiepskie.
  cdn.

  Co robi KNF, KDPW i GPW:
  1. KNF dopuszcza spółkę CEDC na rynek GPW albo nie czytając prospektu albo z „nadzieją”, że jakoś to przejdzie.
  2. GPW wita wujka Careya z ameryki.
  3. CEDC nie publikuje trzech kolejnych raportów finansowych. Małe przeoczenie może zapomnieli czy co. CEDC ma swoje przywileje. Na dodatek produkuje polską wódkę, to jej się chwali. To nic, że produkuje w Polsce a podatki płaci w USA.
  4. CEDC składa papiery w sądzie upadłościowym w Delaware. KNF nie wie co robić. Czeka. Czeka. Raz kozie śmierć, KNF zawiesza notowania. Ameryka dalej handluje akcjami CEDC.
  5. Jest wyrok. Spółkę przejmuje Tariko. Tariko informuje KNF, że powinni anulować akcje CEDC. KNF anuluje akcje CEDC. Prawo z USA mackami Ruska działa w Polsce.

 12. Jan pisze:

  WGI + CEDC

  http://m.interia.pl/biznes/news,820073

  Zgubne skutki picia wódki
  Czwartek, 23 listopada 2006

  Menedżerowie CEDC powierzyli pieniądze WGI. Ten zaś, poprzez pośrednika, około 50 proc. aktywów ulokował w CEDC. Błąd w sztuce.

  Wierzyciele upadłego WGI Dom Maklerski i należącego do niego WGI Consulting twierdzą, że stracili setki milionów złotych. Sprawę badają polskie i amerykańskie służby specjalne. Wiele wątków, zwłaszcza tych, które dotyczą inwestycji w Stanach Zjednoczonych, wciąż jest trudnych do wyjaśnienia. Nieco światła rzucają pisma syndyka, które znalazły się w aktach sprawy upadłościowej WGI Consulting.
  Wątpliwości syndyka
  WGI Consulting inwestował pieniądze klientów grupy za pośrednictwem amerykańskiej firmy Wachovia Securities. Biegły sądowy, który wyceniał aktywa polskiej firmy wyłączając co prawda rachunek w Wachovii, ponieważ jest zablokowany przez amerykański sąd stwierdził, że to właśnie amerykańskie inwestycje krótkoterminowe są wśród aktywów WGI Consulting najcenniejsze. Faktem jest jednak, że przyniosły wiele strat, a zasady lokowania środków są zaskakujące.
  Oto garść faktów. W piśmie syndyka WGI Consulting, datowanego na 12 października, można przeczytać, że według oświadczenia zarządu spółki, na koniec marca środki WGI Consulting w Wachovii sięgają 32,9 mln USD. Syndyk informuje, że próbuje skontaktować się z amerykańskim wymiarem sprawiedliwości, by precyzyjnie oszacować zaangażowanie WGI Consulting w Wachovia Securities. Później otrzymuje nieformalną informację, że w czerwcu, kiedy sąd Southern District New York zablokował rachunek w Wachovii, jego stan wynosił około 17 mln USD. Gdzie podziało się więc 15 mln USD? W innym piśmie syndyk powiadamia, że bada, czy utrata tych pieniędzy to skutek niewłaściwego zarządzania portfelem, czy też może celowe działanie zarządu WGI Consulting. Stwierdza jedynie, iż nie ulega wątpliwości, że zarząd WGI Consulting od marca do maja, czyli tuż przed zablokowaniem rachunku, miał możliwość zarządzania i dysponowania powierzonymi Wachovii aktywami. Dlaczego więc przedstawiciele WGI mówili jedynie o stanie na marzec? Przedstawiciele WGI, ze względu na prowadzone śledztwo, nie chcą się wypowiadać.
  Syndyk stwierdził ponadto, że rachunek w Wachovii został uszczuplony nie tylko o 15 mln USD. Po zablokowaniu rachunku amerykański sąd zgodził się bowiem na skompensowanie roszczenia Wachovii wobec WGI Consulting, wskutek czego amerykańska firma pobrała z rachunku około 10 mln USD. I tak w Wachovii pozostało jedynie 7,9 mln USD.
  Zabójcza koncentracja
  Uszczpulenie rachunku nie jest jedyną ciekawą sprawą. Syndyk otrzymał bowiem także informację, że za pośrednictwem Wachovii co najmniej od stycznia tego roku aktywa WGI Consulting były inwestowane w papiery Central European Distribution Corporation (CEDC).
  Papiery wartościowe należące do tego holdingu stanowiły zwykle co najmniej 50 proc. wartości portfela aktywów WGI Consulting. Z uwagi na spadek w przeciągu kilku miesięcy wartości wyżej wymienionych papierów WGI Consulting straciło na nich ponad 5 mln USD – informuje syndyk.
  W ostatnich miesiącach cena akcji CEDC już rosła. Dziwi jednak nie to, że WGI Consulting stracił na akcjach, lecz to, że aż połowa pieniędzy była inwestowana w jeden podmiot.
  Z punktu widzenia dywersyfikacji portfela tak duże zaangażowanie w papiery wartościowe jednego podmiotu może budzić zdziwienie, ale ocena tego raczej nie należy do mnie, lecz do ekonomistów. Pojawia się wiele dziwnych wątków, przypuszczeń, pogłosek. Chciałbym, aby sprawa była zbadana, ale nie mam wystarczających przesłanek, by zwrócić się z wnioskiem do prokuratury podkreśla Lechosław Kochański, syndyk WGI Consulting.
  Ciekawą informacją może być także to, że wśród klientów ?
  a obecnie wierzycieli grupy WGI są menedżerowie grupy CEDC. Czy wiedzieli, że aktywa WGI Consulting za pośrednictwem Wachovii są inwestowane w ich spółkę.
  Nie chcę wypowiadać się na ten temat. Zrezygnowałem z uczestnictwa w radzie wierzycieli WGI Consulting i więcej nie chcę o tym mówić. Nie wiedziałem o inwestycjach Wachovii w CEDC podkreśla Wojciech Strzałkowski, właściciel białostockiej hurtowni MTC (która jako pierwsza przyłączyła się do CEDC) i jeden z wierzycieli grupy WGI.
  Na odpowiedzi od innych wierzycieli menedżerów CEDC czekamy.
  Nie mam żadnej wiedzy na temat inwestycji WGI Consulting i Wachovii. W szczególności ani WGI Consulting, ani Wachovia nigdy nie informowały mnie ani CEDC o inwestycjach w akcje CEDC. Nigdy też nie ujawnili się na rynku jako akcjonariusz CEDC. CEDC działa na rynku alkoholowym i nie jest właściwym podmiotem do komentowania decyzji inwestycyjnych instytucji finansowych podkreśla William Carey, prezes CEDC.
  Tajemnica zawodowa
  Czy sprawę amerykańskich inwestycji WGI Consulting i Wachovii (także w CEDC) badała Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego), która wystąpiła z powództwem cywilnym przeciwko WGI
  Współpracowaliśmy z naszymi zagranicznymi odpowiednikami (m.in. z amerykańską SEC) i sprawdzaliśmy, co się dzieje z pieniędzmi WGI Consulting, który był emitentem obligacji nabywanych do portfeli klientów WGI DM. Jeśli chodzi o sam mechanizm nabywania obligacji, to w sierpniu 2005 r. – w ramach zaleceń pokontrolnych ?zwracaliśmy się do WGI DM o ograniczenie ryzyka inwestycyjnego ponoszonego przez klientów tej firmy. Komisja zwracała uwagę na zbyt dużą koncentrację aktywów klientów w obligacjach WGI Consulting i zalecała większe rozproszenie ryzyka. Naszym zdaniem, było to zbyt niebezpieczne, chociaż prawnie dopuszczalne i akceptowane przez klientów WGI DM, bo emitentem obligacji był podmiot z tej samej grupy, z minimalnymi kapitałami. Nasze zalecenie nie zostało zrealizowane przez WGI DM. Informacji o inwestycjach WGI Consulting/Wachovii nie mogę natomiast potwierdzić. Tajemnica zawodowa informuje Łukasz Dajnowicz, rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego.
  Katarzyna Kapczyńska L
  Puls Biznesu

  Czyżby sprawa CEDC była aż tak wielowątkowa. Czyżbyśmy mieli do czynienia z wielką pralnią brudnych pieniędzy i niezwykłym przekrętem?

  Wygląda na to, że CEDC to większe bagno niż można by się było tego spodziewać. Czyżby KNF dostała wcześniej (rok 2005-2006) po łapach w sprawie WGI-CEDC i nie chciała w tym roku się angażować? Czy wyjaśniony zostanie ten wątek w postępowaniu przeciw WGI? Czy jest w ogóle analizowany?

  Co się dzieje z Carey’em? Czyżby Tariko znalazł na niego haka w związku z praniem nieczystej mamony i to wykorzystał podczas przejęcia CEDC? Czyżby odpisy na wartości spółki robiono z premedytacją? Czy upadek CEDC został ukartowany?

 13. Jan pisze:

  Restrukturyzacja CEDC zgodnie z Chapter 11 to upadłość układowa a nie likwidacyjna
  Akcje nie powinny zostać anulowane!!! Przykładów takich upadłości na GPW mamy sporo.

  Prawnicy, którzy mówili, że należy traktować tą upadłość jako likwidacyjną chyba upadli na głowę. To są zwykli kłamcy!!! Chapter 7 to byłaby upadłość likwidacyjna!!!

  „Upadłość likwidacyjna ma na celu zasadniczo zbycie przedsiębiorstwa upadłego i zaspokojenie wierzycieli z uzyskanych w ten sposób środków. Upadłość układowa ma na celu restrukturyzację przedsiębiorstwa upadłego w drodze układu i zaspokojenie wierzycieli w drodze jego wykonania.”

  Nie doszło do zbycia przedsiębiorstwa, dokonana została jego restrukturyzacja. Głównym akcjonariuszem był Tariko i dalej nim pozostał, więc do żadnego zbycia nie doszło.
  Podobnie jeśli chodzi o obligacje – głównym wierzycielem przecież był Tariko.

  „Rozdział 11 jest rozdziałem o tytule 11. Stanów Zjednoczonych Kodeksu Upadłościowego , która pozwala na reorganizację pod upadłościowego prawem Stanów Zjednoczonych … W przeciwieństwie do tego, Rozdział 7 reguluje proces o likwidacji masy upadłości”

  http://en.wikipedia.org/wiki/Chapter_11,_Title_11,_United_States_Code

 14. Jan pisze:

  Akcjonariusze CEDC podwójnie okradzeni

  Załóżmy, że masz stratę na akcjach CEDC w wysokości 10 tys. zł. Na innych akacjach uzyskałeś zysk w wysokości 10 tys. zł. W obecnej sytuacji jest jesteś dodatkowo okradany na kwotę 1900 zł z powodu podatku. Także strata nie wynosi 10 tys. zł lecz 11,9 tys. zł.
  Załóżmy większą stratę 100 tys. zł, i zysk 100 tys. zł, wówczas rzeczywista strata wynosi 119 tys. zł.
  To jest niesprawiedliwość i wielka krzywda wyrządzona akcjonariuszom CEDC.

Odpowiedz na „krysAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>