Category: Historia i nauka

polska 1

Awantura o Madagaskar – polska kolonia

Dlaczego Madagaskar w latach 30-tych XX wieku zajmował szczególne miejsce w prasie polskiej? Czy Polska mogła otrzymać kolonię od Francji? Co mieli z tą akcją wspólnego Żydzi? Czy polscy narodowcy chcieli naprawdę deportować ludność...

polak-wegier 0

Polak – Węgier dwa bratanki

Słynna maksyma obrazująca przyjaźń polsko-węgierską powstała, zdaniem polskiego historyka literatury Juliana Krzyżanowskiego, w 1772 roku po zakończeniu Konfederacji Barskiej. Część konfederatów, którzy musieli uznać wyższość Rosji, wyemigrowała do przygranicznego Spiszu gdzie znaleźli schronienie wśród...

Benito-Mussolini 1

Mussoliniego plan ratowania Żydów

„Dziś jest jeszcze wojna. Jeszcze na frontach czuwają gniazda karabinów maszynowych, jeszcze przemawiają baterie dział, jeszcze warczą śmigła samolotów, jeszcze szumią nad górami i przepaściami, nad kotlinami Abisynii potężne skrzydła włoskiego lotnictwa. Jest

Konstytucja_3maja_Matejko 0

Michał Dworski – Konstytucja 3-go Maja

„Najszlachetniejsze dobro otrzymane kiedykolwiek przez jakikolwiek naród…”. Tymi słowami Edmund Burke, twórca podstaw ideologicznych doktryny konserwatyzmu, opisywał Konstytucję 3-go Maja. Jako prekursor nowatorskich teorii idei politycznych i zagorzały przeciwnik rewolucji francuskiej widział w polskiej...

kamieniec 0

Kamieniec Podolski – wrota do Rzeczpospolitej

Urlop na Ukrainie może być jak z bajki. Kamieniec Podolski często określa się jako muzeum pod otwartym niebem. Jest jednym z najstarszych miast na Ukrainie, największą atrakcją którego stanowi niemal całkowicie zachowane historyczne centrum...

logo 0

Biblioteka Poturzycka

Biblioteka Poturzycka, niestety już nieistniejąca, założona została w dziewiętnastym stuleciu przez Józefa Kalasantego Dzieduszyckiego. Początkowo, jej zbiory stanowiły druki i rękopisy odnoszące się do historii Polski.

pałac poddębicki 0

Na szwedzkich śladach

Wiek XVII przyniósł polskiej architekturze, sporo cennych i unikatowych budowli. Często nazywane są one perłami architektonicznymi. Zwiedzając ich niezwykłość, można zapoznać się także z historią ich właścicieli.  Niekiedy byli to szwedzcy magnaci, którzy przybyli...

krolestwo polskie 0

Przysłowia mądrością polskiego narodu

W swoich dziejowych zapiskach kronikarz Wincenty Kadłubek donosi, iż szlachta to taka warstwa społeczeństwa polskiego, która majątkiem i obyciem chętnie służyła ojczyźnie. Miała ona dostęp do edukacji i kultury, którą chętnie dzieliła się z...