Category: Illinois

Organizacje polonijne w stanie:

Konsulat Generalny RP
1530 N. Lake Shore Drive
Chicago, IL 60610
phone (312) 337-8166
fax (312) 337-7841
www.polishconsulatechicago.org