Tagged: Gospodarka

chiny 0

Kruchość chińskiej porcelany

Nie ulega wątpliwości, że Chiny swój gospodarczy sukces zawdzięczają przede wszystkim urynkowieniu i postawieniu na otwarcie się na korzystną wymianą handlową. Jeśli jednak – jak w jednym z wywiadów konkludował dr Mateusz Machaj[1] — pozostaną...