Tagged: Królestwo Polskie

Replika Korony Chrobrego 0

Monarchia dla Polski

W Hiszpanii trwa właśnie ożywiona dyskusja nad przywróceniem republiki, czego po abdykacji króla-demokraty Juana Carlosa domagają się aktywiści lewicy. Jednak znaczna część społeczeństwa pragnie zachowania monarchii. Z kolei ulicami rumuńskich miast przeszły niedawno manifestacje Narodowego Sojuszu...

Konstytucja_3maja_Matejko 0

Michał Dworski – Konstytucja 3-go Maja

„Najszlachetniejsze dobro otrzymane kiedykolwiek przez jakikolwiek naród…”. Tymi słowami Edmund Burke, twórca podstaw ideologicznych doktryny konserwatyzmu, opisywał Konstytucję 3-go Maja. Jako prekursor nowatorskich teorii idei politycznych i zagorzały przeciwnik rewolucji francuskiej widział w polskiej...

grunwald 2

Bitwa pod Grunwaldem – wielka wiktoria

Średniowieczna bitwa pod Grunwaldem, stoczona była na dzikich polach północnej Polski dnia 15 lipca 1410 roku. Jej zadaniem było zażegnanie konfliktu, między Zakonem Krzyżackim, a państwem polskim Obojga Narodów ( polskim i litewskim )....

krolestwo polskie 0

Dziś obchodzimy 454 rocznicę uchwalenia Unii Lubelskiej

Gdy w roku 1548 rządy w państwie objął koronowany jeszcze za życia ojca, Zygmunta I Starego, Zygmunt II August, wobec jegobezpotomności wyraźnie dało się zauważyć dążenie do bardziej ścisłego związku obu państw, związanych dotąd wyłącznie osobą panującego. Przywódcy ruchu egzekucyjnego, Mikołaj Sienicki i Rafał...